اجرای خانه و مد ایرانی در نمایشگاه ملی صنایع دستی – مینیران صنایع دستی میناتور

سرپرست دفتر صادرات صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از اجرای خانه ایرانی و غرفه مد ایرانی در بیست و نهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی خبر داد
Continue Reading →