بوته جقه

همراه با سنگ نمک که باعث زیبایی مضاعف اثر می شود و در تسکین دردهای عصبی، ایجاد آرامش و همچنین دریافت امواج منفی وسایل الکترونیکی نقش مهمی دارد.
همچنین اگر چراغ خواب بدون قرار دادن سنگ نمک روشن شود شاهد آن خواهید بود که اشکال بریده شده روی اثر به گونه ای زیبا و منحصربه فرد محیط اتاقتان را نور افشانی می کند.

ارسال دیدگاه