عاشقانه ۳

شترمرغ از حیوانات قدیمی است که قدمت آن به عصر دایناسورها باز می گردد و به دلیل وزن زیاد حیوان که به ۲۵۰ کیلو نیز می رسد تخم این حیوان بسیار محکم است به طوری که در حالت پر توانایی تحمل ۳۵ کیلو وزن را دارد. در ضمن از نگاه معماری شکل بیضی دارای بیشترین مقاومت است .
اثر عشق صورتی چراغ خوابی است که با پوکه تخم شترمرغ ساخته شده و در درون آن لامپ هفت رنگ قرار گرفته است و به دلیل بریدن قسمت هایی از پوکه تخم اشکال زیبایی ایجاد شده است که پس از روشن شدن فضای محیط با نور هفت رنگ آن نور افشانی می شود. همچنین ظرافت و نحوه تزئین آن بی نظیر و مثال زدنی است .
نیز می توان تکه هایی کوچک از سنگ نمک را در درون آن قرار داد که باعث رفع بی خوابی و دردهای عصبی می شود و امواج منفی محیط را که ناشی از لوازم الکتریکی است، جذب می کند.
حکاکی جمله I Love You ضمن افزایش زیبایی باعث هویت بخشی به اثر شده است و تبدیل به هدیه ای مناسب برای آنهایی که دوستشان دارید، شده است.

ارسال دیدگاه