ندای حق

ندای حق
کنده کاری جمله مقدس لاحول ولا قوه الا بالله العلى العظیم

ارسال دیدگاه