تنگه واشی کجاست؟ – مینیران صنایع دستی میناتور

سیری در ایران: تنگه واشی یا همان تنگه ساواشی یکی از زیبا ترین جاذبه های گردشگری اطراف تهران در بهار و تابستان می باشد… بیشتر